Raķetes palaišana Zelta Smiltīs

SHORT RIGA

Kā salauzt lielo un simetrisko ar mazo un kodolīgo un otrādi – šis princips atkārtojas Jozefa Daberniga mākslā. Arī šajā filmā, ko savos pamatos var interpretēt kā alegoriju par pasaules (nespēju uzveikt) bipolaritāti.

SEANSI
21/10
Raķetes palaišana Zelta Smiltīs