Riga IFF Critics Meeting

14:30 – 16:00 PANEĻDISKUSIJA I: Kino kritikas loma mūsdienu Latvijas kino vidē
16:15 – 18:00 PANEĻDISKUSIJA II: Kino kritikas loma mūsdienās
Diskusijas notiek kinokritiķu – Vladana Petkovica (Serbija) un Olafa Millera (Vācija) – vadībā.
Diskusiju pamatvaloda: angļu
Ieeja – bez maksas

Vairāk par Riga IFF Critics Meeting: critics.rigaiff.lv

DATUMS16/10
LAIKS14:30 - 18:00
VIETABirojnīca (Berga Bazārs)