Piromāns

RIGA IFF OFFICIAL COMPETITION

Liesmas izgaismo kāda ciemata naksnīgās debesis. Notiek pirmais ugunsgrēks. Seko vēl vairākas uguns nelaimes, un vietējie iedzīvotāji ir panikā. Ciemata policistam pietiek savu personisko „ugunsgrēku”, taču viņš nevar izvairīties no skarbās patiesības: dedzinātājs nav kāds svešinieks, bet gan ciemata ugunsdzēsējs.
Dags ir mīlēts bērns. Viņš nāca pasaulē, kad vecākiem jau šķita par vēlu bērnam, un tagad viņi ir trīs savā trauslajā ģimenē. Dags nesen atgriezies no militārā dienesta. Vecāki pamana ko nelāgu dēla uzvedībā, taču neviens neuzdrošinās par to runāt. Apstākļi paliek sarežģītāki, bet Dags – aizvien noslēgtāks. Klusās sāpes nomoka ģimeni, līdz parādās pirmie ugunsgrēki.

SEANSI
17/10
19/10